Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   2 – Inschrijving

Artikel   3 – Betaling

Artikel   4 – Lespakket

Artikel   5 – Planning & aanbod

Artikel   6 – Opleidingsduur & kosten

Artikel   7 – Certificaat & her-examen

Artikel   8 – Annulering, wijziging, inhalen & no-show

Artikel   9 – Intellectuele eigendom

Artikel 10 – Klachtenregeling

 

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Tiff’s Beauty;

Vlaardingweg 62, 3044 CK Rotterdam;

Telefoonnummer: 06-49953371

E-mailadres: info@tiffsbeauty.nl

KvK-nummer: 71809104

Btw-identificatienummer: NL002474188B89

 

Artikel 2 – Inschrijving 

Om je plek te reserveren dient er een aanbetaling te worden voldaan van 50% (20% voor de dag, 4 & 8 daagse opleidingen) van het totaal bedrag. Extra’s worden op de (eerste) dag van de opleiding  afgerekend. Pas na het invullen van het aanmeldingsformulier en het betalen van de aanbetaling, is je inschrijving definitief.

 

Artikel 3 – Betaling

De aanbetaling wordt met iDeal betaald. Je zult een factuur per e-mail ontvangen met je aanbetalingsbewijs. Het restant bedrag van de opleiding en eventuele extra lespakket worden op de eerste dag van de opleiding afgerekend. Je kunt zowel contant als per pin betalen.

 

Artikel 4 – Lespakket

Bij iedere basis opleiding hoort er een uitgebreide premium lespakket met alles wat je nodig hebt om gelijk te kunnen starten met je opleiding. Je krijgt op de (eerste) dag van de opleiding je producten.

Als optie is het mogelijk om een elektrische vijl en een realistische oefenhand te reserveren.

 

Artikel 5 – Planning & aanbod

De basis acryl/ acrylgel opleiding bestaat uit 3 categorieën.

dagopleiding, 4-daagse opleiding & 8-daagse opleiding.

Voor iedere lesdag van de opleiding is er 1 docent aanwezig met meer dan 5 jaar praktijkervaring. Mocht er in het uiterste geval het docent door overmacht, lees sterfte/ziekte, niet in staat is om de les te geven, zullen wij jou als cursist de les laten volgen/inhalen op een andere dag of tijdstip wanneer het jou als cursist past.

De planning per categorie krijg je na aanmelding per mail en ook op de eerste lesdag.

 

Artikel 6 – Opleidingsduur

De duur van de opleiding is per opleiding aangegeven op de website van Tiff’s Beauty op www.tiffsbeauty.nl. De kosten bestaan uit het lesgeld en kosten voor lunchpakket, theorieboek etc.

 

Artikel 7 – Certificaat & her-examen

Na het volgen van alle lessen van de opleiding (met een voldoende tijdens de examen) ontvangt de cursist een officieel certificaat van deelname.

 Heb je een onvoldoende behaald tijdens je examen? dan kun je gratis deelnemen bij de her-examen met de volgende groep. Wil je je her-examendag zelf inplannen? dan kost het €195.

 

Artikel 8 – Annulering, wijziging, inhalen & no-show

Annulering:

Annulering door consument binnen 14 dagen is kosteloos, exclusief inschrijfkosten & administratiekosten van €25. Dit blijft verschuldigd. Als bedrijf is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Het aanbetalingsbedrag blijft verschuldigd. Annulering van een opleiding kan alleen geschieden per e-mail (info@tiffsbeauty.nl).

Wijziging:

Het is mogelijk om de datum van je geboekte opleiding 4 weken voor de eerste lesdag te wijzigen. Na deze 4 weken dien je je opnieuw aan te melden via de website en het aanbetalingsbedrag blijft verschuldigd. De startdatum kan alleen maar 1 keer gewijzigd worden.

Inhalen:

Kan je tijdens een les niet aanwezig zijn? dan kun je de les inhalen met de volgende groep. Een losse les kost €120. Mocht je de inhaaldag zelf willen inplannen (apart), kost het €195 (per les).

No-show:

Indien je zonder bericht of afzegging niet tijdens de opleiding aanwezig bent, blijft het aanbetalingsbedrag verschuldigd.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

Tiff’s Beauty behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle rechten inzake verstrekte informaties, theorieboeken, afbeeldingen, folders, practicing sheets en programma’s, blijven eigendom van Tiff’s Beauty, ongeacht of terzake aan cursist kosten in rekening zijn gebracht.

De door Tiff’s Beauty te leveren of geleverde producties, mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, gereproduceerd of nagemaakt worden, zelfs indien er geen auteursrecht op berust.

 

Artikel 10 – Klachtenregeling

Bij Tiff’s Beauty worden alle klachten geregistreerd en vertrouwelijk behandeld. Klachten kunnen uiterlijk 2 weken na het afronden van een opleiding/workshop ingediend worden per email naar info@tiffsbeauty.nl t.a.v. Dhr Eleonora, klachtenafdeling.

Klachten zullen binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst per mail afgehandeld worden. De cursist zal een ontvangstbevestiging per email ontvangen. Als een klacht voorzienbaar een langere verwerkingstijd vraagt, dan zal Tiff’s Beauty de cursist hiervan in kennis stellen binnen drie weken na het versturen van een ontvangstbevestiging.

Wanneer de klacht niet opgelost kan worden, zal de klacht bij een onafhankelijke derde (Advocaat/Mediator Mr. R.V. Paniagua) worden neergelegd. Het oordel van de mediator is voor het instituut bindend; eventuele consequenties worden door Tiff’s Beauty snel afgehandeld.

Alle klachten en de wijze waarop deze worden afgehandeld, worden door Tiff’s Beauty digitaal geregistreerd en zullen tot 1 jaar na de melding van de klacht worden bewaard.